Yksityisyys ja evästeet

TIETOSUOJA

Palvelun tarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakia. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain niin edellyttäessä. Lain vaatimat lokitiedot säilyvät palvelussa  vähintään laissa määritellyn ajan.

Palvelun tarjoaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole kaikilta osin täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Copyright © 2020 Sln Import Group Oy All Rights Reserved.